�simler ve Anlamlar� �sim Anlamlar� S�zl��

�simler bizim sadece ba�kalar� taraf�ndan tan�nmak i�in kulland��m�z kelimeler de�ildir. �sim insan�n ki�isel geli�iminde �nemli bir etkendir. Toplumumuzda ��yle bir s�z vard�r; "Bir ki�iye k�rk defa deli dersen, o ki�i deli olur". Ki�iye ismiyle hitap edildi�inde ki�i o ismin toplum zihninde canland�rd�� ki�i olmaya ba�lar. Elbette ki�i i�in her�eyden �nce e�itim belirleyicidir ancak �evresel etkenleri de unutmamak laz�md�r. Size isimlerle ilgili ba�ka bir tespitte bulunmak istiyorum. Yazar ve �air isimlerinin �nemli bir �o�unlu�unun �ift isimli olmas� sizde de ismin �nemi hakk�nda bir merak uyand�rmad� m�?

Ki�inin ta��d�� ismin anlam�n� bilmesi gerekli diye d���n�yorum. Bir mecliste ad�n�z� s�yledi�inizde "Anlam� ne?" sorusuna bilmiyorum demek olmaz dimi. En az�ndan bilgiyi merak etme konusunda ismimizin anlam�ndan ba�lasak fena olmaz.

Biz de sizler i�in bu isim anlamlar� web sitesini kurduk. Binlerce isim ve anlam�n�n bulundu�u isim ar�ivi sitemizle size hizmet veriyoruz.

Pop�ler Erkek isimleri 2020

�sim Anlam�
Akburak (bkz. Burak
Gksenin Gk sana ait.
Suheyb Arkada, dost. Rasulullah'n azatlsnn ad
Rkneddin Dinin temel direi. - Trk dil kuralna gre "d/t" olarak kullanlr
Ongunsu Bol ve gr akan su
Saralp Sarn yiit. Ruhi Saralp', Trk atlet ve ynetici
ihab 1. Kvlcm. Akan yldz. 2.Anlam: Cesur, yrekli.
Hrsel (bkz. Hrol)
ahbey stn nitelikli, saygn, yce
Muvaffak 1. Allah'n yardmna ulam, ii rast gitmi kimse. 2.Anlam: Baaran beceren.
Ergven Kendine gvenen
Kuzah Bulut melei, Gkyz
Seylab Sel, sel suyu. -Trk dil kuralna gre "b/p" olarak kullanlr
ERKEK �S�MLER� 2016

Pop�ler K�z isimleri 2016

�sim Anlam�
Gn Gndz vakti / Aydnlk
imel Sol, sol taraf. San ve cenubun zdd. Kuzey anlamlarn tar. Ayrca zazaca Saman topu anlamna gelmektedir.
Hayrulnisa Sevin, mutluluk ve huzur
Alamet 1. aret, iz, nian. 2.Anlam: Remiz, sembol. 3.Anlam: Belirti, emare. 4.Anlam: ok iri, alacak byklkte (mec.).
Lalegl Trk musikisinde bir makam
Zeyyal Uzun etekli
Karmen Parlak krmz renk
Zeyneb Deerli talar, mcevherler. Zeyneb binti Cah: Peygamberimiz (s.a.s)' in hanmlarndan
kan Salam bili, bilme
Yaprak Bitkilerin eitli biimdeki yeil blm
Snble 1.Anlam: Baak. 2.Anlam: Baak burcu. 3.Anlam: Trk mziinde bir makam.
Ferhunde 1.Anlam: Kutsal, kutlu, uurlu. 2.Anlam: Mutlu, mesut.
Hanbiken Hkmdar kars. - bk. Hanbike
Ayten Ay gibi beyaz tenli
Ksem Klavuz, yol gsteren, rehber.
Bke Kadn, hanm
Abgl Su gibi berrak ve duru olan gl.
Didem/Didem "Gzm, gzm gibi sevdiim, sevgilim" anlamnda kullanlan bir ad.
Neecan Neeli, sevinli kimse.
Lezgi Acele eden, aceleci ; Kafkaslarda bir millet, trk soylu
Perver Byten, yetitiren, besleyen, koruyan, eiten.
Sehavet Cmertlik, el akl.
KIZ �S�MLER� 2016

Son Aranan Erkek �simleri

�sim Anlam�
Safer Temiz yrekli, drst kimse.
Mihrali en buyuk komutan
Serta Batac, ok sevilen, saylan Serta ismi Kuran-� Kerimde ge�iyor.
zszl Sznden dnmeyen, szn tutan kimse.
Baybars 1.Anlam: Zengin ve korkusuz kimse.2.Anlam: Bir tr kaplan.
Timuin 1.Anlam: Trk Mool imparatoru Cengiz Hann asl ad. 2.Anlam: Kat, salam demir.
Azmun Deneme, snama, tecrbe
Nasr Yardmc, yardm eden.
Seydali Seyyit ve Ali isimlerine ayr ayr baknz
Tunbr Tun gibi salam, kurt kadar gl

Son Aranan K�z �simleri

�sim Anlam�
Ferahru Gler yzl, gle.
Embiye sim kur'an'daki embiya suresinden gelmektedir. Embiye ismi Kuran-� Kerimde ge�iyor.
Yurtsevil "lkendekiler tarafndan sevil" anlamnda kullanlan bir ad.
Serra 1. ok sevilen, saylan kimse, batac. 2.Anlam: (Ar.) Sara.
Taksine (bkz. Tahsin)
Tasvir 1.Anlam: Resim, figr. 2.Anlam: Yazyla anlatma, betimleme.
Hafize Koruyucu, esirgeyici
Meysa (Miyes) Yumuak yer.
Mecra Suyun akt yatak, su yolu. Bir iin gidi yolu. Bedendeki ahlatn alt yol
Rabta 1. ki eyi birbirine balayan ey, ba. 2.Anlam: Mnasebet, ilgi. 3.Anlam: Ballk, mensub olma. 4.Anlam: Sra, tertip, usul, dzen.