İsimler ve Anlamları İsim ve Anlam Sözlüğü

İsimler bizim sadece başkaları tarafından tanınmak için kullandığımız kelimeler değildir. İsim insanın kişisel gelişiminde önemli bir etkendir. Toplumumuzda şöyle bir söz vardır; "Bir kişiye kırk defa deli dersen, o kişi deli olur". Kişiye ismiyle hitap edildiğinde kişi o ismin toplum zihninde canlandırdığı kişi olmaya başlar. Elbette kişi için herşeyden önce eğitim belirleyicidir ancak çevresel etkenleri de unutmamak lazımdır. Size isimlerle ilgili başka bir tespitte bulunmak istiyorum. Yazar ve şair isimlerinin önemli bir çoğunluğunun çift isimli olması sizde de ismin önemi hakkında bir merak uyandırmadı mı?

Kişinin taşıdığı ismin anlamını bilmesi gerekli diye düşünüyorum. Bir mecliste adınızı söylediğinizde "Anlamı ne?" sorusuna bilmiyorum demek olmaz dimi. En azından bilgiyi merak etme konusunda ismimizin anlamından başlasak fena olmaz.

Biz de sizler için bu isim anlamları web sitesini kurduk. Binlerce isim ve anlamının bulunduğu isim arşivi sitemizle size hizmet veriyoruz.

Popüler Erkek isimleri 2021

İsim Anlamı
Vamık Seven, âşık.
Koyak 1. Vadi, dere. 2.Anlamı: Dağlar ve kayalıklar üzerindeki doğal çukurlar. 3.Anlamı: Dağ yolu üzerindeki otluk. 4.Anlamı: Etkili, dokunaklı.
Erşed Er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan. (bkz. Reşid)
Cevad 1. Cömert, eli açık. 2.Anlamı: İhsan eden. - Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.
Erdemalp – Erdemli yiğit.
Baldemir Bal gibi tatlı ve sevimli olan yiğit.
Kudüs 1. Filistin'in merkezi olan şehir. - Ruhu'1- Kudüs: Cebrail, Hz. İsa'ya üfürülen ruh.
Uraltay Ur - altay
Umur Görgü, tecrübe
Ozanay Şakacı,tatlı dilli,şiir söyleyen kimse
ERKEK İSİMLERİ 2021

Popüler Kız İsimleri 2021

İsim Anlamı
Dilek İstek, arzu
Önay -Uygun bulma, onaylama. Uygun yerinde
Fatmanur Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim
Nilay (Arapça.) İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri.
Lerze Titreme, titreyiş.
Bilen Bilgili, görgülü, anlayışlı
Sevgim "Sevdiğim, sevgilim, sevgi duyduğum" anlamında kullanılan bir ad.
Algı 1 . Kazanç, alacak. 2 . Rüşvet. 3 . Vergi. 4 . Bir şeye dikkati yönelterek, o şeyin bilincine varma, idrak.
Şenkal Her zaman neşeli kal
Bahira 1. Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. - Kur'an-ı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır.
KIZ İSİMLERİ 2021

Son Aranan Erkek İsimleri

İsim Anlamı
Erencan Deneyimli Kimse, Akıllı Kişi, İyi Yetişmiş Kimse; Yiğit Kişi, Yürekli Kimse.
Atilla 1.Anlamı: Büyük, ünlü. 2.Anlamı: Babacık. 3.Anlamı: Savaşçı, fatih. 4.Anlamı: Hun Türklerinin büyük imparatoru (400-453).
Heysem Toy kuşunun yavrusu. Tavşancıl yavrusu. Akbaba yavrusu. Kurt eniği.
Nurettin (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur Nurettin ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.
Beran 1.Anlamı: Fazilet. 2.Anlamı: Seçkin olma vasfı. 3.Anlamı: Olgunluk. el-Bera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe-691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti
Uman Umudu olan, bekleyen, umutlu
Sanberk Gücüyle tanınmış, ün yapmış
Defa (bkz: kez).
Hürsel (bkz. Hürol)
Nara 1.Anlamı: Düzelten, yararlı bir duruma getiren. 2.Anlamı: İyileştiren, tedavi eden. 3.Anlamı: Başaran, bitiren.

Son Aranan Kız İsimleri

İsim Anlamı
maside ERİŞİLECEK YER, ZİRVE,KADEME.. ...
Nurfer Işık, aydınlık.
Maşide ERİŞİLECEK YER, ZİRVE,KADEME..
Assiye 1. Sütun, direk, kolon. 2. Mersingiller, mersin ağacı türünden ağaçlar. 3. İsyan eden, itaatsiz, başkaldıran, serkeş, bagi. 4. Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen, günahkar. 5. Haydut, şaki. -Bu isim Rasulullah tarafından yasaklanmıştır. İçerdiği anlam İslami anlayışa terstir.
Larin Su perisi Larin ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.
Lori 1.Anlamı: Ermenistan'ın kuzeyinde yer alan ve Gürcistan'a sınırı olan bir vilayettir. 2.Anlamı: Ninni (Kürtçe) 3.Anlamı: Rize ve çevresinde "dar ve uzun ekili arazi parçası" anlamına gelen bir kelime 4.Anlamı: Bir papağan cinsi.
Katife 1. Kadife. 2.Anlamı: Bir nevi çiçek.
Eflin Cennete açılan kapı
Yare yara
Mehin Hor Ve Hakir, Zayıf Kimse.

gibi diğer isimlerin anlamları