İsimler ve Anlamları İsim ve Anlam Sözlüğü

İsimler bizim sadece başkaları tarafından tanınmak için kullandığımız kelimeler değildir. İsim insanın kişisel gelişiminde önemli bir etkendir. Toplumumuzda şöyle bir söz vardır; "Bir kişiye kırk defa deli dersen, o kişi deli olur". Kişiye ismiyle hitap edildiğinde kişi o ismin toplum zihninde canlandırdığı kişi olmaya başlar. Elbette kişi için herşeyden önce eğitim belirleyicidir ancak çevresel etkenleri de unutmamak lazımdır. Size isimlerle ilgili başka bir tespitte bulunmak istiyorum. Yazar ve şair isimlerinin önemli bir çoğunluğunun çift isimli olması sizde de ismin önemi hakkında bir merak uyandırmadı mı?

Kişinin taşıdığı ismin anlamını bilmesi gerekli diye düşünüyorum. Bir mecliste adınızı söylediğinizde "Anlamı ne?" sorusuna bilmiyorum demek olmaz dimi. En azından bilgiyi merak etme konusunda ismimizin anlamından başlasak fena olmaz.

Biz de sizler için bu isim anlamları web sitesini kurduk. Binlerce isim ve anlamının bulunduğu isim arşivi sitemizle size hizmet veriyoruz.

Popüler Erkek isimleri 2021

İsim Anlamı
Raki Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir
Avvad Ud çalan, udçu. Avvad (Tevfik Yusuf): Lübnanlı yazar, gazeteci. Diplomat
Müfid 1. İfade eden, anlatan, manalı. 2.Anlamı: Faydalı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Abdülferid Tek, eş­siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah ın kulu.
Matuk Azat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış.
Gubbettin Allahın adamı, mübarek insan.
Tokyüz Tok yüz
Abdurrahman Rahmet sahibi olan Allah ın kulu. Abdurrahman ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.
Malik Sahip, efendi Malik ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.
Dürri Parlak, parlayan, inci gibi parlayan.
ERKEK İSİMLERİ 2021

Popüler Kız İsimleri 2021

İsim Anlamı
Sadedil Temiz yürekli.
Yumlu 1. Uğurlu, kutlu. 2.Anlamı: Kutsal, mübarek.
Rebiye 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2.Anlamı: Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
Mavera Ara, geri, bir şeyin ötesinde bulunan
Çavlan Büyük çağlayan
Hizran 1. Hezaren ağacı. 2.Anlamı: Harun er-Reşid'in annesi.
Elen Çok değerli ender bulunan mücevher...
Hayrunnisa Hayırlı Kadın
Aybanu Ay gibi güzel ve parlak hanımefendi.
Aram 1. Dinlenme, sükun, karar. 2.Anlamı: Rahat, huzur, istirahat. 3.Anlamı: Oturma, eğlenme, ikamet etme.
KIZ İSİMLERİ 2021

Son Aranan Erkek İsimleri

İsim Anlamı
Gürtan Işıklı, geniş tan yeri
Günaltan Güneş gibi yükseklerde, yüksek makamlarda ışık ve aydınlık saçan.
Tanju Türk imparatorlarına Çinlilerce verilen ad
Göktan Şafak vakti anlamına gelmektedir.
Dadaş 1.Anlamı: Erkek kardeş. 2.Anlamı: Yiğit, delikanlı, babayiğit kimse. 3.Anlamı: Mert, cesur. 4.Anlamı: Arkadaş, dost.
Doğantan Doğan güneş
Zülfi Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan Zülfi ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.
Hakem 1. Bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse. 2.Anlamı: Çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse. 3.Anlamı: Jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. 4.Anlamı: Allah'ın isimlerinden. Hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi.
Şensal Neşeni çevrene yay, herkes neşelensin
Özkutsal "Özüne mutluluk saç" anlamında kullanılan bir ad.

Son Aranan Kız İsimleri

İsim Anlamı
Huma insanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş,mutluluk
Yenisu Yeni akan s
Fahime (bkz. Fahim)
Üftade 1.Anlamı: Tutkun, âşık, sevdalı. 2.Anlamı: Düşmüş, düşkün.
Leylan Serap, yalgın.
Büşranur Büşra ve Nur kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Ziyafet Yemekli toplantı.
Zerafet İncelik, güzellik, zariflik.
Sefure 1.Anlamı: Değerli gök taşı, güzel yüzlü kraliçe 2.Anlamı: Zarif, güzel, ince
Marifet 1. Herkesin yapamadığı ustalık, herşeyde görülmeyen hususiyet, ustalıkla yapılmış olan şey. 2.Anlamı: Bilme, biliş. 3.Anlamı: Hoşa gitmeyen hareket. 4.Anlamı: Vasıta aracı, ikinci el. Marifetname: İbrahim Hakkı Bey'in divan kültürüne ait hazırladığı meşhur eseri.

gibi diğer isimlerin anlamları