İsimler ve Anlamları İsim ve Anlam Sözlüğü

İsimler bizim sadece başkaları tarafından tanınmak için kullandığımız kelimeler değildir. İsim insanın kişisel gelişiminde önemli bir etkendir. Toplumumuzda şöyle bir söz vardır; "Bir kişiye kırk defa deli dersen, o kişi deli olur". Kişiye ismiyle hitap edildiğinde kişi o ismin toplum zihninde canlandırdığı kişi olmaya başlar. Elbette kişi için herşeyden önce eğitim belirleyicidir ancak çevresel etkenleri de unutmamak lazımdır. Size isimlerle ilgili başka bir tespitte bulunmak istiyorum. Yazar ve şair isimlerinin önemli bir çoğunluğunun çift isimli olması sizde de ismin önemi hakkında bir merak uyandırmadı mı?

Kişinin taşıdığı ismin anlamını bilmesi gerekli diye düşünüyorum. Bir mecliste adınızı söylediğinizde "Anlamı ne?" sorusuna bilmiyorum demek olmaz dimi. En azından bilgiyi merak etme konusunda ismimizin anlamından başlasak fena olmaz.

Biz de sizler için bu isim anlamları web sitesini kurduk. Binlerce isim ve anlamının bulunduğu isim arşivi sitemizle size hizmet veriyoruz.

Popüler Erkek isimleri 2021

İsim Anlamı
Gündoğan Sabaha karşı doğan çocuklara verilen bir ad.
Koral 1.Anlamı: Batı musikisinde dini şarkı. 2.Anlamı: Sınır muhafızı.
Yenal Galip gelmek, zafer kazanmaktan emir
Börteçin Yoğun sevgi tapınmak
Ahves Cesur, kahraman, yiğit.
Cebe 1.Anlamı: Zırh, zırhlı giysi. 2.Anlamı: Savaşla ilgili silah ve araçlar.
Atasoy Ataları Gibi Soylu Olan, Atalarının Kanını Taşıyan
Ildır 1. Parıltı, parlayış. 2.Anlamı: Alacakaranlık.
Kozan 1. Ekini biçilip kaldırılmış tarla. 2. Ekin biçildikten sonra kalan kökler. 3.Güldürücü, tuhaf söz söyleyen. 4.Renkli tülbent, yazma.
Kızıltuğ Kırmızı tuğ.
ERKEK İSİMLERİ 2021

Popüler Kız İsimleri 2021

İsim Anlamı
İkranur Herşeye rabbin ismi ile başlayan, nurlu insan.
Zebercet Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir maden.
Taçlıyıldız Taç takınmış olan, saygı duyulan ünlü, tanınmış kimse.
Rima Dişi ceylan yavrusu
Nurselen Çokça aydınlık, parlaklık.
Zara Asil, uygar
Berna Genç delikanlı, yiğit
Asuman Gök, gökkubbe, sema. Gökyüzü.
Serab Çöllük arazide, ışık kırılması sonucu görülen aldatıcı gerçek olmayan hayal, ılgım, salgım. - Türk dili açısından "b/p" olarak kullanılır
Şahika Zirve, doruk, dağ tepesi
Lori 1.Anlamı: Ermenistan'ın kuzeyinde yer alan ve Gürcistan'a sınırı olan bir vilayettir. 2.Anlamı: Ninni (Kürtçe) 3.Anlamı: Rize ve çevresinde "dar ve uzun ekili arazi parçası" anlamına gelen bir kelime 4.Anlamı: Bir papağan cinsi.
KIZ İSİMLERİ 2021

Son Aranan Erkek İsimleri

İsim Anlamı
Tehemten İri yan, boylu boslu yiğit. Eski İran kahramanı Zaloğlu Rüstem'in lakabı
Ziverbey Süs, bezek.
Batıkan Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
Sükuti Susmayı seven, az konuşan
Kıralp Ak saçlı ve sakallı, yaşlı yiğit.
Yılkan Yılan, çekinen kimse.
Özakan Öz akan
Can Ahmet Can isminin anlamı: Özü Pek, Güçlü Kişilikli Kimse. Ahmet isminin anlamı: Övgüye Değer.
İmar Şenlendirme, bayındırma
İsmet Haramdan ve günahtan çekinen İsmet ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.

Son Aranan Kız İsimleri

İsim Anlamı
Alina Asil, yabancı, görkemli, cömert gibi anlamlara gelmektedir.
Özpınar Öz pınar
Yaşın 1. Işık, parlaklık. 2.Anlamı: Gizli. 3.Anlamı: Şimşek.
Elmas 1.Anlamı: Bilinen kıymetli taş. 2.Anlamı: Pek sevgili ve kıymetli. 3.Anlamı: Billurlaşmış
Beliz İşaret, im, iz.
Sıdkiye İç yürek temizliğiyle doğrulukla ilgili, (bkz. Sıdıka)
Selin Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bir bitki’nin adı
Taybe Medine-i Münevvere
Nikan İyiler, hoşlar
Mican Anlamını bilmiyoruz. Ancak iki örnek verilebilir: 1-Eski Beşiktaş yöneticilerinden Hüseyin Mican 2-Bir Giresun türküsü: Kahve koydum fincana / Hele bakın mican'a

gibi diğer isimlerin anlamları