Erkek İsimleri ve Anlamları İsim Anlamları Sözlüğü

Erkek isimleri ve Anlamları

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

İsim Anlamı
Abad isminin anlamı Şen , bayındır,Sonsuz gelecek zamanlar.
Abadi isminin anlamı Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini (1555)
Abaka Han isminin anlamı İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu
Abay isminin anlamı 1.Anlamı: Beceri. 2.Anlamı: Seziş, anlayış, dikkat. 3.Anlamı: Büyük erkek kardeş.
Abaza isminin anlamı Karaçay - Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerinden.
Abbad isminin anlamı Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yeri­ne getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab dan.
Abbas isminin anlamı 1.Anlamı: Sert, çatık kaşlı kimse. 2.Anlamı: Arslan - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.
Abbaz isminin anlamı Yüzgeç, yüzücü
Abdi isminin anlamı Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili. Abdi ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.
Abdüddar isminin anlamı Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın isimlerindendir
Abdul isminin anlamı Abd kul demektir. Abdul kulu anlamındadır ve Allahın isimlerine ön ek olarak kullanılır. Örneğin: Abdullah Allahın kulu anlamındadır.
Abdül isminin anlamı Kulu anlamındadır ve tek başına kullanılmaz. Örneğin Abdülkadir : Kadir olan Allahın kulu anlamında
Abdülafuv isminin anlamı Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Afuv)
AbdülaLa isminin anlamı En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini
Abdülali isminin anlamı Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır
Abdülalim isminin anlamı Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir
Abdülazim isminin anlamı Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Azim)
Abdulaziz isminin anlamı En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32.Anlamı: Osmanlı padişahının adı. Abdulaziz ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.
Abdülaziz isminin anlamı Onur sahibi yüce Allahın kulu
Abdulbaki isminin anlamı Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ın isimlerinden. Abdulbaki ismi Kuran-ı Kerimde geçiyor.
Abdülbaki isminin anlamı Sonsuz olan Allahın kulu
Abdülbari isminin anlamı Yaratan, yaratıcı Allah ın kulu. Bari ismi, Al­lah ın isimlerindendir. Abd takısı al­madan kullanılmaz. Yaratan, yaratıcı olan Allah ın kulu.
Abdülbasir isminin anlamı Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Al­lah ın kulu.Her şeyi görüp anlayan Allah ın kulu.
Abdülbasit isminin anlamı Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah ın kulu. - Allah ın isimlerinden.Rızkı yayıp bollaştıran Allah ın kulu
Abdülbasıt isminin anlamı Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden (bkz. el-Basıt)
Abdülbedi isminin anlamı Allah ın isimlerinden. Bedinin kulu.
Abdülberr isminin anlamı Berr in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah ın isimlerindendir.
Abdulcabbar isminin anlamı Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, Allah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan Allah ın kulu.
Abdülcebbar isminin anlamı Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, Allah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan Allah ın kulu.
Abdülcelil isminin anlamı Büyük, ulu, yüce Allah ın kulu. Celil, Allah ın isimlerindendir. En yüce olan Allah ın kulu